DANE O PŁATNOŚCI (*)


Mail do klienta
Nr faktury
Kwota netto
Kwota brutto
Zapłacono(brutto)
Pozostało do zapłaty
Termin płatności
Temat maila


DANE KLIENTA


Firma
Nip
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod
Miasto
...