Pomoc prawna


 • Pomoc w bieżącej pracy
 • Tworzenie i opiniowanie projektów umów,
 • Udzielanie opinii prawnych ustnych bądź pisemnych zależnie od życzenia klienta na temat bieżących spraw podmiotu zlecającego,
 • Opracowywanie pism przedprocesowych oraz procesowych w toczących się już sprawach,
 • Wszczynanie sporów sądowych oraz prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszelkich instancji oraz Sądem Nawyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i arbitrażowych
 • Obsługa prawnej w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
 • Windykacja należności
 • Udział i/lub reprezentacja Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi Klienta
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, obsługa zarządu spółek,
 • Uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników (zwyczajnych i nadzwyczajnych)