facebook
Logo firmy

O firmie

JBB jest doświadczoną firmą na rynku polskim, maijącą przeszło 6-letnie doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych o powierzchni powyżej 300 m2, budynków użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych, budynków wielorodzinnych, rozbudów i przebudów budynków istniejących:

  • projektowanie konstrukcji murowanych, żelbetowych , stalowych i drewnianych
  • optymalizacja konstrukcji pod względem kosztów wy konania, możliwość zaproponowania kilku alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz mater iałowych już na etapie projektowania
  • gwarancja satysfakcji – prace nad projektem trwaj ą tak długo aż zostanie w pełni zaakceptowany
  • mobilność i elastyczność – zapewniam dojazd, zarówno do biura architektonicznego jak i do inwestora w celach uzgodnienia szczegółów oraz pożą danych rozwiązań projektowych. W przypadku skomplikowanych projektów z udziałem wiel u branż, na życzenie, daję możliwość czasowej pracy na miejscu
  • współpracuję z inżynierami oraz wykonawcami z wie loletnim doświadczeniem, co w przypadku skomplikowanych obiektów daje możliwości konsultacj i w celu wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań